TRADUCTIONS    ASSERMENTÉES      

Click here to edit subtitle

Juridinių ir finansinių dokumentų vertimai Prancūzijoje

Juridiniai vertimai − dokumentų, reglamentuojančių teisinius santykius vertimas. Jei niekada nesate susidūrę su teisinėmis problemomis ar klausimais, susidūrus gali būti sunku susitvarkyti dokumentus. 

Ypač jei jų reikia kitoje šalyje kaip Prancūzija, kurioje kalbos nemokate, arba tiesiog nežinote teisinių terminų ir nuostatų. 

Galite pateikti bet kokius juridinius dokumentus, kuriuos išversiu per sutartą laiką. Juridiniai, teisiniai vertimai reikalingi, jei tvarkotės tokius tekstus:

  • teisines sutartis, įgaliojimus, įsakymus, pažymas,
  • įstatus, dekretus, protokolus,
  • bylas, teismo sprendimus ir išvadas,
  • oficialius patvirtinimo dokumentus, notarinius aktus.

Pateikite užklausą el.paštu ir gaukite pasiūlymą netrukus. 

Atliekame ne tik juridinius, teisės aktų ar sutarčių vertimus ir finansinių, techninių, medicininių, rinkodaros ir interneto svetainių tekstų, mokslinių straipsnių ir jų santraukų, grožinių ir reklaminių tekstų, spaudos pranešimų bei asmens dokumentų vertimus. 


Įstatymais nustatyti reikalavimai teikiamiems lietuviškams administraciniams dokumentams Prancūzijoje:


  1. Lietuvoje išduoto administracinio dokumento vertimai padaryti Lietuvoje neturi jokios teisinės galios Prancūzijoje.
  2. Lietuvoje išduoto administracinio dokumento vertimas turi būti atliktas tik Prisiekusiojo vertėjo Prancūzijoje - vadinamo "Traducteur assermentée".
  3. Lietuvoje išduoto administracinio dokumento tikrumas turi būti patvirtintas "apostile" Lietuvoje (Užsienio reikalų ministerijos puslapyje rasite visą informaciją). 
  4. SVARBU: Gimimo liudijimai išduoti iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės nėra apostilizuojami Lietuvoje, todėl naujo formato gimimo liudijimą galite išsiimti savo gimimo vietos savivaldybėje.